Att hyra plats

Följande hyresvillkor tillämpas:

– Hyran erläggs i förskott.

– Hyrestagaren måste vara myndig.

– Pengar för sålda varor betalas ut veckovis (dvs. en gång/vecka).

– Varor som saknar prislapp eller hyresnummer säljs ej. Var vänlig att kontrollera om ni har varor utan prislapp.

– Varor/pengar som inte hämtats, tillfaller butiken efter 14 dagar.

– Låt varorna stå på hyrd plats! Utnyttjar ni mer plats än ni har hyrt kommer det att debiteras. Ni får gärna fylla på var efter det finns plats. Håll platsen ren och fin.

– Ni får 10 % rabatt vid hyra av fyra perioder eller mer.

– Misstanke om stöldgods polisanmäls.

– Sussie´s Skattkista är inte ansvarig för eventuella kostnader, förluster, krav eller skadestånd som tredje part kan tänkas framställa eller orsaka.

– Bara säkra/godkända varor får säljas. En vara får inte utgöra en risk för konsumenternas hälsa eller egendom.

– När ni avslutar hyrestiden, meddela hyresvärden. Städa er plats efter er! Ostädad plats debiteras med 50 kronor.

OBS ! Vid överskridande av hyrestid tillkommer en avgift á 50 dagen.

Rekommendationer/tips

Här presenteras några rekommendationer och tips.

– Det är viktigt att ni alltid märker era saker med pris och det nummer ni får från Sussie´s Skattkista. Prissätt dina varor hemma. Ni kan göra egna prislappar, annars så finns det att köpa hos oss.

– Vid prisändring – byt prislapp så att inga oklarheter uppkommer.

– Sätt prislapparna på baksidan eller så att de inte skadar sakerna ni säljer.

– Har du allt för trångt på din plats med varor inspirerar det inte kunderna att titta ibland dem och då sjunker försäljningen.

– Lämna bara in hela och funktionsdugliga saker till försäljning. Är en vara defekt skall detta framgå på prislappen.

– Vi rekommenderar inte att värdefulla och lättgömda saker placeras på försäljningsplatsen eftersom vi inte kan övervaka varje enskild kund.

Sussie´s Skattkista
Herrgårdsgatan 25
781 72 Borlänge

Tfn: 070-3592424 E-post: info@sussiesskattkista.com